2-ро заседание по проекта в Брюксел на 23-ти – 24-ти май 2018 г.

Второто заседание на партньорските организации по проекта BLISS се проведе в сряда, 23-ти и четвъртък, 24-ти май 2018 г., в помещенията на Бизнес Трейнинг в Брюксел, Белгия. Направен бе Задълбочен преглед на работния план по проекта и общ преглед на осъществените дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published.