4-то заседание по проекта в Талин – 17-ти май 2019 г.

Четвъртото заседание по проекта BLISS се проведе в помещенията на Тартуския университет, в Талин, Естония. Всички партньори по проекта изнесоха презентации, засягащи наскоро приключените дейности след 3-тото заседание по проекта в Милано. Най-важните теми, които партньорите обсъждаха, включваха разработването на Курса за професионално отворено онлайн обучение (VOOC), базиран на отворени образователни ресурси и финализирането на Наръчника за обучители. Представени бяха планираните дейности за повишаване на ефективността за предстоящия период, организирането на предвидените семинари и информационни дни през следващия семестър; включително също техните цели. Проведе се активна дискусия, която даде възможност на консорциума да изясни всякакви въпроси, в необходимите случаи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.