5-то заседание по проекта, Атина – 29 ноември 2019 г.

EXELIA беше домакин на 5-тото заседание по проекта в петък, 29 ноември в Атина, Гърция. Партньорите обсъдиха напредъка по проекта и резултатите от семинарите и събитията за повишаване на ефективността, както и предстоящите задачи и дейности, предхождащи завършването на проекта през март 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.