BLISS Vocational Open Online Course

The BLISS consortium has produced Open Educational Resources that have been used to produce a VOOC (Vocational Open Online Course). It has been piloted during the project time. The VOOC is freely available in: Bulgarian, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-bg-version-/ Dutch, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-nl-version-/ English, https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc/ Estonian, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-ee-version-/ French, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-fr-version-/ Greek, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-gr-version-/ Italian, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-it-version-/

Информационен ден за BLISS в Атина – 14 януари 2020 г.

Информационният ден за BLISS беше организиран в Атина, Гърция във вторник, 14 януари 2020 г. Участваха студенти, фирми от ИКТ сектора, които се занимават с разработване на блокчейн приложения, както и асоциации, доставчици на ПОО и изследователи. EXELIA представи резултатите от проекта и структурата на ПООО, разработена от партньорството по проекта BLISS. Външни лектори изнесоха Read more about Информационен ден за BLISS в Атина – 14 януари 2020 г.[…]

5-то заседание по проекта, Атина – 29 ноември 2019 г.

EXELIA беше домакин на 5-тото заседание по проекта в петък, 29 ноември в Атина, Гърция. Партньорите обсъдиха напредъка по проекта и резултатите от семинарите и събитията за повишаване на ефективността, както и предстоящите задачи и дейности, предхождащи завършването на проекта през март 2020 г.

Информационен ден за BLISS в Пловдив – 21 ноември 2019 г.

Информационният ден за BLISS в Пловдив, България, започна с представяне на блокчейн технологията. То беше последвано от презентация на европейския проект BLISS – Умения в областта на блокчейн – и резултатите. Денят завърши с демонстрация и общ преглед на Курса за професионално онлайн обучение по проекта BLISS: придобиване на умения в областта на блокчейн. По Read more about Информационен ден за BLISS в Пловдив – 21 ноември 2019 г.[…]