Демонстрационен семинар на BLISS в Брюксел – 17 декември 2019 г.

Бизнес Трейнинг организира демонстрационният семинар на BLISS в Белгия във вторник, 17 декември 2019 г.  Това събитие беше организирано в помещенията на Бизнес Трейнинг в Брюксел и повече от четиридесет студенти са участвали в семинарите.

Целта на това събитие беше да се представят резултатите от проекта BLISS по програма Еразъм+ , като се даде възможност на студентите да се запознаят с блокчейн технологиите и бизнес приложенията (семинар 1) и да участват в разработването на приложения с блокчейн за реалния живот (семинар 2).

След семинарите беше организирано групово оценяване и обратната връзка беше много положителна както за съдържанието, така и за организацията на MOOC.

Leave a Reply

Your email address will not be published.