Информационен ден за BLISS в Атина – 14 януари 2020 г.

Информационният ден за BLISS беше организиран в Атина, Гърция във вторник, 14 януари 2020 г. Участваха студенти, фирми от ИКТ сектора, които се занимават с разработване на блокчейн приложения, както и асоциации, доставчици на ПОО и изследователи. EXELIA представи резултатите от проекта и структурата на ПООО, разработена от партньорството по проекта BLISS.

Външни лектори изнесоха интересна и информативна презентация за присъствието на блокчейн технологията и приложението ѝ в Гърция и отвъд. Като цяло обратната връзка от участниците беше много положителна, както за самото събитие, така и за резултатите от проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published.