Информационен ден за BLISS в Милано – 21 ноември 2019 г.

Информационният ден за BLISS беше организиран в Милано, Италия в четвъртък 21 ноември 2019 г. в сътрудничество с EMiT Feltrinelli, фондация, която организира курсове за обучение. Денят беше разделен
на две сесии: една за студенти и една за ИТ професионалисти.

Присъстваха 29 студенти, които бяха записани в курсове за ИТ специалисти и Програмиране в JAVA. Ние ги помолихме ги да тестват ПООО по проекта Bliss и да попълнят формуляра за обратна връзка.

Лекторите на сесията за Професионалисти (72 присъстващи), от различни компании като BEN (Образователна мрежа за блокчейн), IBM и Carrefour представиха някои варианти на използване на високо ниво в различни сектори като текстилна, хранително-вкусова промишленост, както и в застрахователния бизнес.

Събитието беше предавано на живо с 329 гледания.

Leave a Reply

Your email address will not be published.