Информационен ден за BLISS в Пловдив – 21 ноември 2019 г.

Информационният ден за BLISS в Пловдив, България, започна с представяне на блокчейн технологията. То беше последвано от презентация на европейския проект BLISS – Умения в областта на блокчейн – и резултатите. Денят завърши с демонстрация и общ преглед на Курса за професионално онлайн обучение по проекта BLISS: придобиване на умения в областта на блокчейн.

По проекта са разработени материали за обучение и оценяване в подкрепа на обучението по технически компоненти и практически приложения на блокчейн технологията. Наръчник за обучители, който да напътства преподавателите в употребата на учебните материали на BLISS при подготовка на курс за ИКТ специалистите и студентите.

Вижте онлайн материалите тук:

английски: https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc/
български: https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc/

Leave a Reply

Your email address will not be published.