Курс за професионално отворено онлайн обучение (ПООО) по проекта BLISS

Курсът за професионално отворено онлайн обучение (ПООО) е разработен в подкрепа на ИКТ професионалистите с цел развиване и укрепване на техните ключови компетенции, в отговор на предизвикателствата и несъответствията на уменията, възникващи поради динамичната презентация на блокчейн технологията в дигиталната ера.

ПООО по проекта BLISS включва създадените учебни модули и контекстуализирани материали за обучение и оценяване (презентации, работни задачи, видео модули и въпроси за самооценка) в техния онлайн формат и се дели на следите модули i Основни сведения за Блокчейн ii. Блокчейн платформи iii. Бизнес преимущества, предизвикателства и последици от технологията блокчейн и iv. Практическо проектиране и разработване на блокчейн приложения.

ПООО по проекта BLISS в момента е наличен на английски език, а скоро ще бъде наличен и на всички езици на партньорството (френски, нидерландски, естонски, гръцки и български).

Регистрирайте се тук безплатно на платформата Open Learning за участие в пилотното провеждане на BLISS, започващо от понеделник, 30 септември 2019 г. и ни кажете какво мислите!

Допълнителна информация: проф. Раймундас Матулевичус, 737 5421, raimundas.matulevicius@ut.ee,

Leave a Reply

Your email address will not be published.