November 27, 2017

Partnerid

BLISSi partnerid:

Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) kuulub Prantsusmaa viie parima ülikooli hulka. 1971. aastal asutatud UCBL on multidistsiplinaarne ülikool, kus tegeletakse väga paljude uurimisvaldkondadega alates sellistest baasteadustest nagu matemaatika ja teoreetiline füüsika ning lõpetades rakendusteadustega, nagu tervishoid ja inseneriteadus. Teadusuuringutega on hõivatud enam kui 3500 spetsialisti (akadeemiline personal ja teadustöötajad, doktorandid, järeldoktoritest teadurid, insenerid ja tehnikud).

Université Claude Bernard Lyon 1 arvutiteaduse osakond juhib teadus- ja haridustegevust IKT valdkonnas, sealhulgas plokiahela tehnoloogiaga seotud uurimis- ja arendustegevust. Selle osakonna juurde kuuluvad kolm suurt arvutiteaduse laborit Lyonis. Infosüsteemide pildi- ja andmetöötluse labor (LIRIS, http://liris.cnrs.fr<http://liris.cnrs.fr/>) on infosüsteemidele ja arvutigraafikale spetsialiseerunud riikliku teaduskeskuse (CNRS, Centre National de Recherche Scientifique) staatuses arvutiteaduse labor. Kõnealuse osakonna ja nimetatud labori paljud töötajad tegelevad plokiahela rakenduste ja teenuste väljatöötamisega. Labor pakub ülikoolile plokiahela tehnoloogiat käsitlevaid  koolitusprogramme, mis on kohandatud tudengite ja spetsialistide vajadustele.

UCBL on BLISS projekti koordinaator.

Ettevõtte Business Training kogemus toetub tugevale pinnasele. Ettevõte on ligi 20 aastat korraldanud IKT valdkonna viimaseid saavutusi tutvustavaid koolitusi. Algusaastatel spetsialiseerus Business Training tehnilistele ja lõppkasutajatele suunatud IT-koolitustele. Mõne aasta eest laiendas ettevõte oma koolituskataloogi, et rahuldada üha kasvavat nõudlust parimate juhtimiskoolituste järele (PRINCE2®, IPMA, ITIL, ADKAR jne).

Praegu on Business Trainingul Belgias ja Luksemburgis 50 töötajat, kes tegutsevad koolitajate, kursuste tarkvaraarendajate ja konsultantidena.

Business Training omab Q*For sertifikaati.

  • AICA (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA E IL CALCOLO AUTOMATICO) (Itaalia)

AICA on kõige väljapaistvam infotehnoloogia valdkonda hõlmav ühendus Itaalias. 1961. aastal asutatud AICA on kõikide inimeste digitaaloskuste parandamiseks ja arendamiseks ning professionaalide infotehnoloogiaalaste teadmiste täiendamiseks loodud mittetulundusühendus.

AICA koondab kolme kõige olulisemat institutsionaalset sidusrühma ja edendab koostööd nende vahel: haridus ja teadus (ülikoolid, koolid ja teaduskeskused, mis aitavad kaasa teoreetilistele ja metoodilistele edusammudele infotehnoloogia valdkonnas), infotehnoloogia kasutajad (infotehnoloogiat kasutavad riigiasutused ja ettevõtjad) ja IT-ettevõtted (riistvaratootjad ja digitaaltoodete ja –teenuste pakkujad).

AICA toetab:

* professionaalsust IT valdkonnas, korraldades aastakonverentse, andes välja ajakirja “Mondo digitale”, toetades teadureid ja projekte Itaalias, Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil;

* terviklikku pädevusraamistike ja sertifitseerimissüsteemide kogumit:

* e-kodanik,

* AO (arvutikasutaja oskustunnistus),

* e-CFplus (Euroopa e-pädevuse raamistiku laiendatud versioon), e4job ja teised

kutsekvalifikatsioonid;

* Digitehnoloogia kasutamist õpetamisel ja õppimisel sihtotstarbelise aastakonverentsi „Didamatica” ja ajakirja „Bricks“ kaudu;

* Noori andekaid informaatikuid selliste võistluste ja auhindade kaudu nagu informaatikaolümpiaad, Webtrotteri võistlus, ülikooli lõpetamise puhul jagatavad auhinnad jne.

AICA on järgmiste organisatsioonide Itaalia kirjavahetajaliige:

CEPIS (Euroopa Informaatikaseltside Nõukogu), mis esindab enam kui 30 riiklikku ühendust  Euroopas,

IFIP (Rahvusvaheline Infotöötlemise Föderatsioon), mis esindab 56 riigi IT-ühendust,

IT STAR (Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa Regionaalne IKT Assotsiatsioon), millesse kuuluvad 19 riigi IKT professionaalide liitu,

ECDL Foundation,

EuroCIO (the European CIO Association),

ITPE (IT Professionalism Europe), infotehnoloogia kutse edendamisest huvitatud sidusrühmade võrgustik

EXELIA on Kreeka eraettevõte, mis on spetsialiseerunud koolitus- ja harivatele mängudele ning pakub sotsiaalsete oskuste koolitusi kutseõppe raames, kasutades selleks uudseid metoodikaid, mis keskenduvad mängupõhisele õppele. Kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat hariduslike uuenduste tegemiseks, arendab EXELIA kõrgtasemel haridustarkvara ja õppematerjale, näiteks veebipõhiseid massikursusi (MOOC), avatud e-õppevara (OER) ja mängupõhist õpet.

Tartu Ülikool (TÜ, www.ut.ee) on Eesti kõige prestiižikam ja kõige laialdasema erialade valikuga ülikool, mis on üks kõige silmapaistvamatest haridus- ja teaduskeskustest Kesk- ja Ida-Euroopas. Tartu Ülikool kuulub 2% maailma parima ülikooli hulka (QS World University Rankings 2016/17 ja Times Higher Education World University Rankings 2016-2017). 1632. aastal asutatud TÜ on jagatud nelja valdkonda (sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid, loodus- ja täppisteadused ning meditsiin), kus õpib üle 14 000 üliõpilase (sealhulgas 1300 välisüliõpilast 90 riigist) ja töötab 1900 teadlast ja õppejõudu. Tartu Ülikoolis kaitstakse aastas keskmiselt 100 doktorikraadi ja ülikooli teadlased avaldavad kokku ligikaudu 3000 teaduspublikatsiooni aastas.

TÜ arvutiteaduse instituut (www.cs.ut.ee) on pikka aega tegutsenud maineka õppeasutusena, kes pakub tipptasemel õppekavasid, mis toetavad üliõpilaste mitmekülgset arengut ja kohanemisvõimet kiirete tehnoloogiliste muutustega. Instituut on teadustegevusele orienteeritud asutus, mis koosneb kuuele uurimissuunale spetsialiseerunud uurimisrühmast: i) andmeteadus, ii) programmeerimiskeeled ja -süsteemid, iii) andmeturve ja teoreetiline arvutiteadus, iv) tarkvaratehnika ja infosüsteemid, v) hajussüsteemid ja vi) keeletehnoloogia. Instituudis õpetatakse ligikaudu 130 õppeainet, mis hõlmavad kogu arvutiteaduse ja infosüsteemide valdkonda (nt tarkvaratehnika, hajussüsteemid ja andmeturve). Instituudi üldine missioon on pakkuda üliõpilastele  tasakaalustatud õppeprogrammi, mis põhineb kõige uuematel teadusuuringutel, tõhusatel õppemeetoditel, praktikavõimalustel ja koostööl ettevõtetega, et valmistada üliõpilased ette pidevaks õppimiseks, avastamiseks, uuenduste tegemiseks ja uute teadmiste rakendamiseks.

Tehes koostööd akadeemiliste ja äriringkondade partneritega 20 riigis aitab TELESIG  koostada ja luua IKT e-õppelahendusi ja pakub konsultatsiooniteenuseid ELi rahastatavate projektide juhtimiseks ja rakendamiseks.