3η Συνάντηση του έργου στο Μιλάνο, 15 – 16 Νοεμβρίου 2018

Κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης, οι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν παρουσιάσεις για τις δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν από τη 2η  συνάντηση στις Βρυξέλλες, τις τρέχουσες, καθώς και για αυτές που αναμένονται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Οι εταίροι επικεντρώθηκαν στο θεματικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού και συνεπώς είχαν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τους σκοπούς και τις κύριες ομάδες στόχους. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια ανακεφαλαίωση των επόμενων δράσεων και την αξιολόγηση της συνάντησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.