3-то заседание по проекта Милано, 15 – 16 ноември 2018 г.

Всички партньори по проекта изнесоха презентации, обхващащи всички аспекти на дейностите, завършени след 2-то заседание в Брюксел, както и тези, планирани за предстоящия период в съответствие с Формуляра за кандидатстване (ФК) по проекта BLISS. По време на всяка сесия партньорите обсъждаха тематичното съдържание и по този начин успяха да изяснят проблемите и да вземат решения с консенсус. Заседанието завърши с обобщение на предстоящите задачи и всички участници оцениха качеството на заседанието, използвайки формуляр за оценка.

Leave a Reply

Your email address will not be published.