November 27, 2017

Over BLISS

“Blockchain skills for ICT professionals”. Het BLISS-project heeft tot doel de vaardigheden en competenties van ICT-professionals te verbeteren door educatieve bronnen en materialen te ontwikkelen en ter beschikking te stellen om bestaande beroepsnoden en mismatches aan te pakken die voortvloeien uit de dynamische penetratie van blockchain-technologie in alle sectoren van de EU-economie (inclusief bankdiensten, boekhouding, auditing en overheidsdiensten).

Het strategische partnerschap van het project heeft tot doel de VET-voorzieningen voor ICT-professionals te verrijken en de belangrijkste transversale competenties te versterken door:

a) Het ontwerpen van een uitgebreide en up-to-date trainingscursus in blockchain-technologietoepassingen.

b) Introductie van moderne trainingsmethoden en innovatieve open access pedagogische middelen (bijv. VOOC-infrastructuren).

c) Vergemakkelijken van de integratie van vereisten voor blockchainvaardigheden in de EU-certificerings- en standaardisatieschema’s.

De BLISS-partners zijn:

  1. UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD – Lead Partner (Frankrijk)
  2. BUSINESS TRAINING SA (België)
  3. AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA E IL CALCOLO AUTOMATICO (Italië)
  4. EXELIA EE (Griekenland)
  5. UNIVERSITEIT VAN TARTU (Estland)
  6. TELESIG LTD (Bulgarije)