November 27, 2017

BLISSist lühidalt

Taustaks

Blockchain – nutilepingute platvormide, digitaalsete valuutade ja digitaalsete maksete arvelduse alustehnoloogia – on muutmas tööstuseid ja avalikku sektorit ning juhib majanduse muutumist globaalsel skaalal.

Blockchaini tehnoloogia dünaamiline kasutuselevõtt mitmes EL majandussektoris on loonud suure hulga uusi võimalusi äriinnovatsiooniks ja ettevõtluseks.

Maailma Majandusfoorumi (WEF) järgi oodatakse 2027. Aastaks, et 10% üleilmsetest majanduslikest tehingutest ja vahetustest salvestatakse blockchaini tehnoloogiaga. Vajadus IKT professionaalide oskuste uuendamiseks digitaalse tööturu kiiresti kasvavatele nõuetele vastamiseks on märkimisväärselt tõusnud.

Eesmärk

BLISS  “Blockchain oskused IKT professionaalidele“ projekt loodi sihiga IKT professionaalide oskuste ja kompetentside parandamiseks õppematerjalide ja muude hariduse ja tööstuse vaheliste ebakõlade vähendamiseks mõeldud materjalide ning innovatiivse blockchaini oskuste kursuse arendamiseks. Kursus peab toetama IKT professionaalide laialdast ligipääsu ja õppetegevustest osavõttu.

Täpsemalt püüab BLISS strateegiline partnerlus toetada IKT professionaalide kutsealast õpet ja tugevdada nende võtmekompetentse järgnevatel viisidel:

 1. Põhjaliku ja ajakohase plokiahela tehnoloogiarakenduste õppekursuse loomine
 2. Moodsate õppe läbi viimise meetodite ning uuenduslike avatud ligipääsuga õppematerjalide (VOOC tugistruktuurid) tutvustamine
 3. Blockchaini oskuste nõuete EL sertifitseerimisprotsessi ja standardiseerimisskeemidesse lisamise toetamine

Partnerid

BLISS toob kokku järgnevad 6 partnerit kuuest erinevast EL liikmesriigist:

 1. UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD – Koordineerija (Prantsusmaa)
 2. BUSINESS TRAINING SA (Belgia)
 3. AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA E IL CALCOLO AUTOMATICO (Itaalia)
 4. EXELIA E.E. (Kreeka)
 5. TARTU ÜLIKOOL (Eesti)
 6. TELESIG LTD (Bulgaaria)

BLISS loob kõrge kvaliteediga avatud õpperessursse (OER-e) IKT omaksvõtu kergendamiseks hariduses ja õppes ning lihtsa ja tasuta ligipääsu kutsealaste haridusressursside propageerimiseks, võimaldades IKT professionaalidel ja teistel huvitatud õppuritel ennast arendada ning vajadusel ümberõppida.

Sihtgrupid

 • Edasiõppe vajadusega IKT professionaalid
 • Algse kutsealase õppe vajadusega õppurid
 • Kutsealase õppe pakkujad ja tööandjad
 • Majandussektorite huvigrupid
 • Poliitika kujundajad
 • Muud eurooplastest õppurid

ALGUSKUUPÄEV: 01-10-2017
LÕPPKUUPÄEV: 31-03-2020
Projekti Viitenumber: 2017-1-FR01-KA202-037259