BLISS Vocational Open Online Course

The BLISS consortium has produced Open Educational Resources that have been used to produce a VOOC (Vocational Open Online Course). It has been piloted during the project time. The VOOC is freely available in: Bulgarian, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-bg-version-/ Dutch, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-nl-version-/ English, https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc/ Estonian, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-ee-version-/ French, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-fr-version-/ Greek, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-gr-version-/ Italian, https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-it-version-/

Курс за професионално отворено онлайн обучение (ПООО) по проекта BLISS

Курсът за професионално отворено онлайн обучение (ПООО) е разработен в подкрепа на ИКТ професионалистите с цел развиване и укрепване на техните ключови компетенции, в отговор на предизвикателствата и несъответствията на уменията, възникващи поради динамичната презентация на блокчейн технологията в дигиталната ера. ПООО по проекта BLISS включва създадените учебни модули и контекстуализирани материали за обучение и Read more about Курс за професионално отворено онлайн обучение (ПООО) по проекта BLISS[…]