BLISS demonstration workshop in Tartu – 9th November 2019

The BLISS demonstration workshop was held in the Institute of Computer Science, University of Tartu, Estonia to present the blockchain course for ICT professionals, which helps to update their key competencies in response to the dynamic penetration of blockchain applications across numerous sectors of the EU economy. The day started with a lecture by prof. Read more about BLISS demonstration workshop in Tartu – 9th November 2019[…]

BLISS demonstration workshop in Lyon – 5th November 2019

The BLISS demonstration workshop was held in Université Claude Bernard Lyon 1 – Lyon, France to present the activities of Université Lyon 1 and INSA Lyon as part of the European BLISS project around Blockchain technology. The purpose of the BLISS project is the establishment of online courses on Blockchain technology. Different stakeholders in this Read more about BLISS demonstration workshop in Lyon – 5th November 2019[…]

BLISS Vocational Open Online Course

The vocational open online course (VOOC) is designed to support ICT professionals to develop and strengthen their key competencies in order to respond to the challenges and skills mismatches introduced by the dynamic presentation of blockchain technology in the digital era. The BLISS VOOC comprises the learning units and the contextualised training and assessment materials Read more about BLISS Vocational Open Online Course[…]

4-то заседание по проекта в Талин – 17-ти май 2019 г.

Четвъртото заседание по проекта BLISS се проведе в помещенията на Тартуския университет, в Талин, Естония. Всички партньори по проекта изнесоха презентации, засягащи наскоро приключените дейности след 3-тото заседание по проекта в Милано. Най-важните теми, които партньорите обсъждаха, включваха разработването на Курса за професионално отворено онлайн обучение (VOOC), базиран на отворени образователни ресурси и финализирането на Read more about 4-то заседание по проекта в Талин – 17-ти май 2019 г.[…]

3-то заседание по проекта Милано, 15 – 16 ноември 2018 г.

Всички партньори по проекта изнесоха презентации, обхващащи всички аспекти на дейностите, завършени след 2-то заседание в Брюксел, както и тези, планирани за предстоящия период в съответствие с Формуляра за кандидатстване (ФК) по проекта BLISS. По време на всяка сесия партньорите обсъждаха тематичното съдържание и по този начин успяха да изяснят проблемите и да вземат решения Read more about 3-то заседание по проекта Милано, 15 – 16 ноември 2018 г.[…]

2-ро заседание по проекта в Брюксел на 23-ти – 24-ти май 2018 г.

Второто заседание на партньорските организации по проекта BLISS се проведе в сряда, 23-ти и четвъртък, 24-ти май 2018 г., в помещенията на Бизнес Трейнинг в Брюксел, Белгия. Направен бе Задълбочен преглед на работния план по проекта и общ преглед на осъществените дейности.

Начално заседание в Лион 16-ти – 17-ти ноември 2017 г.

Първото заседание на партньорските организации по проекта BLISS се проведе в четвъртък, 16-ти и петък, 17-ти ноември 2017 г. в Университета Клод Бернар 1 – Лион, Франция. На това заседание бяха представени партньорските организации от екипа по проекта и бе предоставена възможност за обсъждане на ролята на всеки партньор.