4-то заседание по проекта в Талин – 17-ти май 2019 г.

Четвъртото заседание по проекта BLISS се проведе в помещенията на Тартуския университет, в Талин, Естония. Всички партньори по проекта изнесоха презентации, засягащи наскоро приключените дейности след 3-тото заседание по проекта в Милано. Най-важните теми, които партньорите обсъждаха, включваха разработването на Курса за професионално отворено онлайн обучение (VOOC), базиран на отворени образователни ресурси и финализирането на Read more about 4-то заседание по проекта в Талин – 17-ти май 2019 г.[…]

3-то заседание по проекта Милано, 15 – 16 ноември 2018 г.

Всички партньори по проекта изнесоха презентации, обхващащи всички аспекти на дейностите, завършени след 2-то заседание в Брюксел, както и тези, планирани за предстоящия период в съответствие с Формуляра за кандидатстване (ФК) по проекта BLISS. По време на всяка сесия партньорите обсъждаха тематичното съдържание и по този начин успяха да изяснят проблемите и да вземат решения Read more about 3-то заседание по проекта Милано, 15 – 16 ноември 2018 г.[…]

2-ро заседание по проекта в Брюксел на 23-ти – 24-ти май 2018 г.

Второто заседание на партньорските организации по проекта BLISS се проведе в сряда, 23-ти и четвъртък, 24-ти май 2018 г., в помещенията на Бизнес Трейнинг в Брюксел, Белгия. Направен бе Задълбочен преглед на работния план по проекта и общ преглед на осъществените дейности.

Начално заседание в Лион 16-ти – 17-ти ноември 2017 г.

Първото заседание на партньорските организации по проекта BLISS се проведе в четвъртък, 16-ти и петък, 17-ти ноември 2017 г. в Университета Клод Бернар 1 – Лион, Франция. На това заседание бяха представени партньорските организации от екипа по проекта и бе предоставена възможност за обсъждане на ролята на всеки партньор.