2-ро заседание по проекта в Брюксел на 23-ти – 24-ти май 2018 г.

Второто заседание на партньорските организации по проекта BLISS се проведе в сряда, 23-ти и четвъртък, 24-ти май 2018 г., в помещенията на Бизнес Трейнинг в Брюксел, Белгия. Направен бе Задълбочен преглед на работния план по проекта и общ преглед на осъществените дейности.

Начално заседание в Лион 16-ти – 17-ти ноември 2017 г.

Първото заседание на партньорските организации по проекта BLISS се проведе в четвъртък, 16-ти и петък, 17-ти ноември 2017 г. в Университета Клод Бернар 1 – Лион, Франция. На това заседание бяха представени партньорските организации от екипа по проекта и бе предоставена възможност за обсъждане на ролята на всеки партньор.