Демонстрационен семинар на BLISS в Лион – 5 ноември 2019 г.

Демонстрационният семинар на BLISS се проведе в Университет Клод Бернар – Лион 1 – Лион, Франция, с цел да представи дейностите на Университет Лион 1 и INSA Лион като част от европейския проект BLISS за блокчейн технологиите. Целта на проекта BLISS е създаването на онлайн курсове по технологията блокчейн. Различни заинтересовани страни в този проект присъстваха и бяха на разположение за обсъждане. Семинарът беше организиран и за да се направи общ преглед на предложеното съдържание.

Денят започна с представяне на проекта BLISS от проф. Париза ГОДУ. Той беше последван от Лео БЕЗАНСОН, който говори за икономическите модели на блокчейна. Следващата лекция беше от Жан-Патрик ГЕЛАС относно блокчейн платформите. Денят приключи с демонстрация на ПООО по проекта BLISS.

Вижте онлайн материалите тук:

Английски: https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc/

Leave a Reply

Your email address will not be published.