Демонстрационен семинар на BLISS в Тарту – 9 ноември 2019 г.

Демонстрационният семинар на BLISS се проведе в Института по компютърни науки, Университет в Тарту, Естония, за да представи курса в областта на блокчейн за ИКТ професионалисти, който помага да се актуализират техните ключови компетенции в отговор на динамичното навлизане на блокчейн приложения в много сектори на икономиката на ЕС ,

Денят започна с лекция на проф. Раймундас Матулевичус на тема „Основни елементи и платформи на блокчейн”. Следващият беше д-р Фредрик Милани, който говори за бизнес преимуществата, предизвикателствата и последиците от блокчейн технологията. Последната лекция беше от Мубашар Икбал на тема „Практическо проектиране на блокчейн приложения“.

По проекта, който приключва следващата година, са разработени материали за обучение и оценяване в подкрепа на обучението по технически компоненти и практически приложения на блокчейн технологията. Наръчник за обучители, който да напътства преподавателите в употребата на учебните материали на BLISS при подготовка на курс за ИКТ специалистите и студентите.

Вижте онлайн материалите тук:

английски: https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc/
естонски: https://www.openlearning.com/courses/bliss-vooc-ee-version-/

Leave a Reply

Your email address will not be published.